Kides

Tags:
Forbrug

Selfie

Piger får betalingskort tidligere end drenge
De små 7-årige kan få eget betalingskort. Men får de det? Nej. Kun ganske få 7-8-årige har eget betalingskort. Det er først fra 9-års-alderen, at betalingskortene så småt begynder at brede sig. Det er bemærkelsesværdigt, at piger får betalingskort langt tidligere end drengene. Dermed har 7 %-point flere piger end drenge i alderen 6-17 år et betalingskort i lommen.
Betalingskortet er ikke nær så udbredt hos de 12-14-årige, som mange nok forventer. Mange børn og unge har kun kontanter.

Der er længere mellem børn med betalingskort i Syddanmark end øst for Storebælt
Betalingskort til børn er mest udbredt øst for Storebælt, hvor 59-61% i målgruppen har et betalingskort, mens det kun er 47% i Syddanmark. Familiens indkomst betyder også noget for udbredelsen af betalingskort. Lav indkomst betyder lavere andel børn med betalingskort og omvendt.
Det er bekymrende, at der er social slagside i forhold til udbredelsen af betalingskort til børn. I vores samfund er kortbetaling nu så udbredt, at det ind i mellem er et problem at få lov til at betale kontant. Man er nødt til at lære at bruge kort som betalingsmiddel i en tidlig alder.
Måske bunder den manglende udbredelse af betalingskort til børn i forældrenes mistillid til kort i almindelighed eller manglende viden om, at børn kan få betalingskort.

Der er ingen grund til at være bange for betalingskort til børn. Deres kort ’virker’ kun, når der er penge på kontoen.  Der er altså ikke risiko for, at de trækker over og bruger penge, de ikke har.

festival

Mobilbetaling er uhyre populær
Når man fylder 13 år, kan man få lov at bruge alle mobile betalingsløsninger på nær det mobile Dankort, hvor aldersgrænsen er 18 år.
Det er kun hver tredje 13-årig, der bruger mobilbetaling, men allerede blandt de 14-årige er det dobbelt så mange. Og derfra stiger brugen hos de 15-17-årige. Det er faktisk mere populært hos landets 17-årige (87%) end hos de voksne danskere i gennemsnit (80%).
Mobilbetaling kræver, at barnet har en mobiltelefon, hvilket stort set alle børn har. Tallene viser, at det kun er et par procent, der ikke har egen mobiltelefon.
Modsat betalingskort er mobilbetaling lige populær blandt piger og drenge. Udbredelsen viser dog samme sociale slagside, som gælder betalingskort. Børn i husstande med lav indkomst bruger sjældnere mobilbetaling end børn fra husstande med høj indkomst. Det er problematisk, da børn dels skal tilegne sig pengeviden hjemmefra, dels er mobil betaling en meget, meget sikker måde at betale på.  

De unge tjekker ind på mobilbank
Når man fylder 15 år, kan man få mobilbank på sin telefon. Det har mange unge opdaget. Piger og drenge bruger lige ofte mobilbank, og allerede som 15-årige har over halvdelen mobilbank, mens det gælder 7 ud af 10 af de 17-årige. Udbredelsen viser dog samme sociale slagside, som gælder betalingskort og mobilbetaling. 
Børn i husstande med lav indkomst har sjældnere mobilbank end børn fra husstande med høj indkomst.

Den mobile privatøkonomi må ikke dele børn op i a- og b-hold
Målingen viser desværre, at de helt unge finansielle forbrugere tager imod de nye betalingsløsninger og anden privatøkonomisk fin-tech i et tempo, der afhænger af hvem deres forældre er.
Lav indkomst i hjemmet giver lavere brug af de nye muligheder. Det er ærgerligt, for eftersom stort set alle børn har en mobiltelefon uanset familieindkomsten, så er ’tekniksiden’ klar. Det er også gratis at hente mobile betalings- og bank-apps. Så mulighederne er åbne for alle, og det koster ikke noget.
Det er kendskabet til mulighederne, det strander på.