Det bør du overveje, inden du får feriepengene udbetalt

Til oktober kan du få udbetalt tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge.

Som du sikkert ved, blev alle dine optjente feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset, svarende til 25 feriedage eller fem ugers feriepenge.

Årsagen er, at vi har fået ny lovgivning om, hvordan man optjener feriepenge. Uden indefrysning indtil pensionsalderen ville alle lønmodtagere have stået med to års feriepenge i hånden i år.

På baggrund af den økonomiske situation  forbindelse med coronakrisen er det imidlertid blevet besluttet, at du kan få udbetalt, hvad der svarer til tre ugers feriepenge efter skat.

Hvad med skat og offentlige ydelser?

Mange har været i tvivl om, hvilken skat der skal betales af feriepengene. Du betaler skat efter de almindelige regler om indkomstskat. Har du en indkomst lige under topskattegrænsen, betyder det blandt andet, at du kommer over grænsen, hvis du beder om at få feriepengene udbetalt. 

Mange frygter, at der sker modregning i andre ydelser, hvis de takker ja til at få deres feriepenge nu.  Det er imidlertid bestemt, at feriepengene holdes fri af modregning med nogle få undtageler.

Ydelser, som alene er afhængig af din indkomst, fx SU og dagpenge, bliver automatisk holdt uden for modregning. Får du derimod formueafhængige ydelser, fx boligstøtte eller helbredstillæg, vil udbetalte feriepenge indgå i slutligningen for skatteåret 2020 - hvis du altså ikke har nået at bruge pengene inden årets udgang.

Feriepengene kan påvirke din ret til en ydelse eller udmålingen af den. Du skal derfor huske myndighederne på, hvilke af dine penge på kontoen, som er  ’frigivne feriepenge’. Derfor er det en god ide, at gemme det brev, som du får, når dine penge udbetales. Så kan du dokumentere, at der ikke må modregnes i de frigivne feriepenge.

Sådan får du feriepengene

Feriepengene kommer ikke automatisk ind på din konto. Du skal søge om at få pengene udbetalt. Du får besked i din e-boks, når praktikken om udbetalingen er faldet på plads. Det bliver nemt at søge om udbetaling.
Hvor meget du kan få udbetalt afhænger af, hvor mange penge, der er overført til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.
Tjek dine egne tal her på borger.dk

Du kan kun få dine penge udbetalt i en begrænset periode, der løber fra starten af oktober og frem til den 1. december.  

Skal/skal ikke?

Du kender nu omstændighederne omkring udbetalingen, men der kan være andre overvejelser, det er værd at gøre sig:

  • Nogle er i tvivl om, hvorvidt de bør få udbetalt pengene på grund af skatteforhold. Det kan dog være svært at sige noget helt sikkert om skatteforhold meget langt ud i fremtiden, så hvis der er lang tid til, du skal på pension, kan det indgå i dine overvejelser.

  • Hvis du vælger at få udbetalt dine feriepenge i efteråret, kan du bruge pengene eller spare dem op i eget tempo og efter eget temperament.

  • Halvdelen af alle danskere har ingen eller en lille opsparing. Muligheden for at få feriepengene her i efteråret kan give dem lidt luft i økonomien.

  • Har man på den anden side ingen eller kun en lille pensionsopsparing, kan pengene måske være rare at have, når den tid kommer.