Aktier

Tags:

Som at kaste med en hoppehold. Op, ned, op, ned. Det kommende år på aktiemarkedet kan godt komme til at ligne lidt, at investorerne spiller hoppehold med aktiekurserne – kursfald vil kunne blive afløst af solide stigninger, nogle gange i et forrygende tempo.  December måned endte eksempelvis som den værste aktiemåned i adskillige år, mens aktierne i januar på den anden side er skudt i vejret i årets første uger med stigninger i omegnen af 7,7 pct.

”Vi befinder os et sted i den økonomiske cyklus, hvor aktiemarkederne er meget let påvirkelige overfor økonomiske nøgletal. På den ene side har vi pæn økonomisk vækst og god indtjening hos virksomhederne, mens der på den anden side er usikkerhed om, hvor længe den økonomiske optur vil vare, og om centralbankerne med deres renteforhøjelser vil kunne kvæle opsvinget. Det betyder, at vi vil opleve perioder med kursfald, når bekymringerne tager over, mens aktierne vil stige, når roen igen indfinder sig,” siger seniorstrateg Andreas Østerheden.

Samlet set forventer han dog, at aktiemarkederne vil ligge i plus, når vi ser 12 måneder frem. Men han understreger, at der er flere mange usikkerhedselementer herunder særligt tre – nemlig det økonomiske vækstbillede og den amerikanske centralbank og så handelspolitikken og konflikten mellem USA og Kina.

”Vi har haft solid økonomisk fremgang i meget lang tid, og vi har oplevet fremgang på aktiemarkedet nærmest nonstop de seneste 10 år. Sidste år blev ikke så godt, og derfor er det naturligt, at investorerne begynder at stille sig selv det spørgsmål, om de gode tider er ved at være ovre. Men vi ser altså ikke enden på det økonomiske opsving i 2019 i de data, vi kigger på, selv om vi ikke skal regne med, at væksten fortsætter i samme tempo som hidtil i 2019,” siger Andreas Østerheden.

Usikkerheden går på, om markedsuroen kan afspore opsvinget og om den amerikanske centralbank har været for sen til at reagere. Investorerne vil derfor den kommende tid  spejde efter en mulig bedring i den økonomiske vækst. forklarer Andreas Østerheden.

”Powell har meldt lidt mere bløde og tålmodige toner ud, at man fremover vil afvente og se på den underliggende data fra økonomien og de globale markeder, om være påpasselig med nye renteforhøjelser. Det var noget, som markedet rigtig godt kunne lide at høre, og derfor er globale aktier generelt steget pænt i årets første måned. Men man skal som investor ikke forvente, at sådanne måneder vil komme som perler på en snor. Vi vil også se nogle kursfald undervejs, og det skal man være indstillet på,” siger Andreas Østerheden.

Han anbefaler, at man som investor holder fast i sine investeringer og sikre sig, at man har en blanding af aktier og obligationer i sin portefølje, der passer til ens temperament og risikoprofil. Fordelen ved obligationer er, at de fungerer som en slags stødpude – eller brandforsikring om man vil – i det tilfælde, at aktiemarkederne kommer i modvind. Obligationer vil nemlig typisk stige i kurs, når aktierne falder, og dermed afbøde noget af de tab, som man vil kunne få på aktiemarkederne i en krisetid.