Aktie

I vores seneste investeringsstrategi har vi valgt at træde en smule mere på speederen. Og hvorfor gør vi så det. Godt nok befinder den globale økonomi sig fortsat i en skrøbelig position. Finansmarkederne er stadig afhængige af det sikkerhedsnet centralbankerne har spændt ud, og dertil kommer, at investorernes risikoappetit på kort sigt har været dikteret af spændingerne på den geopolitiske front, ikke mindst handelskonflikten mellem USA og Kina – verdens to største økonomier. Der er altså masser af mørke skyer på himlen, men vi ser flere tegn på en opklaring.

Andreas Andreas Østerheden, seniorstrateg

Det gør vi af flere grunde. De toneangivende centralbanker med ECB og den amerikanske centralbank Federal Reserve (Fed) i spidsen udviser en meget stærk vilje til fortsat at spænde et sikkerhedsnettet ud under økonomien og finansmarkederne. Især bør man ikke undervurdere Feds evne til at skovle brænde på bålet og holde dampen i den amerikanske økonomi oppe.
Der er dog også en anden forklaring på, at vi overvægter aktier og undervægter obligationer. Som du nok ved befinder vi os i en tid med historisk lave renter. Det sætter jeg som boligejer pris på. Omvendt betyder det også, at mange af de mest sikre obligationer, vi har liggende i porteføljerne, giver endog meget beskedne afkast – for nogle af de mest sikre danske stats- og realkreditobligationer forventer vi endda negative afkast. I et sådant scenario forledes jeg til at sige, at den klassiske lærebog, som jeg i sin tid blev skolet i, er forældet. Og de lave renter er kommet for at blive en tid endnu. Fordi renterne kun er fortsat ned i 2019, er
aktier blevet mere attraktive, relativt til obligationer, som jo stort set ikke giver noget afkast.

Når vi kigger ud i verden, mener vi faktisk, at investorerne er blevet en smule for pessimistiske og lægger for stor vægt på de politiske risici i Europa. Det gælder fx Brexit, hvor vi vurderer, at sandsynligheden for et skelsættende udfald, hvor Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, er meget usandsynligt. Alt i alt ser vi et bedre afkast/risikoforhold fremadrettet. Mens aktierne har haft et bomstærkt år indtil videre, skal man heller ikke forvente de samme afkast som tidligere, men vi befinder os fremadrettet i et miljø hvor aktier ventes at klare sig bedre end obligationer.

podcast
Left

Hør mere om vores seneste investeringsstrategi i vores podcast - Nordea Pulse